چگونه یک فیلمساز مستقل سر از استودیوی دیزنی درآورد؟
گفت‌وگو با دیوید لووری؛ کارگردان «اژدهای پیت»؛

چگونه یک فیلمساز مستقل سر از استودیوی دیزنی درآورد؟

بازگشت بازیگران ایرانی شبکه «جم»

بازگشت بازیگران ایرانی شبکه «جم»

در ماه‌های اخیر تعدادی از بازیگران،‌ ایران را به مقصد ترکیه ترک کردند تا با شبکه «جم» وارد همکاری شوند.