khabargozarisaba.ir
چهارشنبه ۰۵ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 26
کد خبر: ۶۲۸۲۴
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۱
عضو شورای سیاســت گذاری پایتخت کتاب ایران
هفتمین روز نمایشــگاه کتاب کاشــان به عنوان روز کودکانه نمایشگاه به اجرای برنامه اعضای باشگاه های کتاب خوانی کاشان اختصاص داشت.
 به گزارش «صبا»، مصطفی جوادی مقدم شــامگاه دوشنبه(10 دی) در نشست جنبی نمایشگاه کتاب کاشان، اظهار کرد: برنامه ها و راهبردهای فراوانی برای افزایش ســرانه مطالعه در کشور ارائه شده اســت، اما متوسط سرانه مطالعه ایران نشانگر آن است که برای تحقق این مهم نیازمند برنامه بلندمدتی هستیم. 
او افزود: علاقه مندی به کتاب از دوران کودکی شروع و در بزرگ سالی نهادینه می شود و چگونگی نهادینه کردن و تحقق آن نیازمند آن اســت کــه دوره های مختلف رشد در کودک مورد بررسی قرار گیرد. 
عضو شورای سیاســت گذاری پایتخت کتاب ایران تصریح کرد: براساس گزارش ها، سرانه مطالعه در ایران فاصله معناداری با بســیاری از کشورهای دیگر دارد که باید با برنامه های مختلف و مشــارکت خانواده ها و مدرســه، برای تشــویق کودکان به کتاب خوانی برنامه ریزی کنیم. تشکیل باشگاه های کتاب خوانی یکی از این برنامه هاست.
 رئیس پیشــین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان گفت: اجتماعی شدن فرد از خانواده ها شکل می گیرد، از این روست که «جرج هربرت مید»، نظریه بازی ها را مطرح کرد که کودک در بخشــی از دوران رشد از کسانی تقلید می کند که در پیرامون او قرار دارند. 
جوادی مقدم گفت: بدن شک، نهادینه کردن برخی از جنبه های رفتار اجتماعی کودکان نیازمند همکاری و همراهی خانواده هاست که در شکل گیری میزان علاقه یا دوری کودک به کتــاب اثر دارد و همگامی با فرزند در مطالعه یا بررسی تصاویر یک کتاب تأثیر زیادی بر ذهنیت کودک می گذارد. هفتمین روز نمایشــگاه کتاب کاشــان به عنوان روز کودکانه نمایشگاه به اجرای برنامه اعضای باشگاه های کتاب خوانی کاشان اختصاص داشت.

ارسال به دوستان
منبع: صبا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: