khabargozarisaba.ir
يکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - 2019 February 17
کد خبر: ۴۹۹۸۱
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۹
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در دیدار با ھیات رسانه ای کشور اندونزی بر تقویت و گسترش ھمکاری ھای رسانه ای میان دو کشور تاکید کرد.
به گزارش صبا، محمد سلطانی فر در دیدار با ھیات رسانه ای کشور اندونزی با اشاره به نقاط مشترک دو کشور از جمله دین، فرھنگ و مواضع سیاسی- اقتصادی در آسیا و جھان، بر توسعه روابط و تقویت دیپلماسی رسانه ای میان دو کشور تاکید و تصریح کرد: توسعه ھمکاری ھای رسانه ای با کشورھای مسلمان در اولویت دیپلماسی رسانه ای ما قرار دارد.
وی با ارائه گزارشی از تعداد رسانه ھای فعال در کشور به تفکیک مکتوب، الکترونیک، سراسری، استانی، خصوصی و غیرخصوصی، ازحضور فعال بانوان در عرصه روزنامه نگاری در ایران گفت و توضیح داد: بیش از نیمی از تحریریه ھای رسانه ھای ایران را بانوان تشکیل می دھند و بالغ بر 1200 رسانه نیز با مدیریت بانوان اداره می شود.
سلطانی فر با اشاره به نگاه ویژه دولت یازدھم و دوازدھم به دیپلماسی رسانه ای تصریح کرد:افزایش رفت و آمد خبرنگاران رسانه ھای خارجی به ایران و ھمچنین افزایش دفاتر نمایندگی رسانه ھای خارجی در سال ھای اخیر، موید نگاه ویژه دولت به دیپلماسی رسانه ای است؛ ھم اکنون حدود 155 رسانه خارجی با 300 پرسنل خبری از 33 کشور جھان در ایران نمایندگی فعال دارند.
معاون مطبوعاتی وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی در ھمین زمینه افزود: حضور خبرنگاران رسانه ھای خارجی در ایران باعث می شود، مردم کشورھای مختلف، واقعیات ایران معاصر را ببینند و تفاوت آنچه در ایران می گذرد و آنچه در پروپاگاندای رسانه ھای جھان علیه ایران اتفاق می افتد، احساس کنند.
او با اشاره به استقبال خبرنگاران خارجی از حضور در ایران گفت: ایران اگرچه در مرکز بحران ھای منطقه ای و اخبار موثر در حوزه ھای مختلف جھانی قرار دارد، اما خود جزو امن ترین کشورھای دنیا و منطقه است و ھمچنین زمینه ھای فعالیت رسانه ای در ایران بسیار سھل و ارزان است.
معاون مطبوعاتی وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به نفوذ شبکه ھای اجتماعی در کشورھای مختلف و از جمله ایران، انفعال و مقابله با این نوع رسانه ھای نوظھور و موبایل محور را اشتباه دانست و خاطرنشان کرد: در مواجھه با این شبکه ھای اجتماعی باید ضمن افزایش سواد رسانه ای و آگاھی ھای عمومی، از تولید محتوای مطلوب نیز حمایت شود که این مھم در دستور کار مار قرار دارد.
معاون مطبوعاتی وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی «مسائل اخلاقی و اخلاق حرفه ای» را دو مسئله اصلی شبکه ھای اجتماعی دانست و افزود: ما ھم مانند بسیاری از کشورھای جھان، نگران محتوای شبکه ھای اجتماعی ھستیم و بر ھمین اساس سالم سازی محتوایی این رسانه ھا را در اولویت قرار داده ایم و بر افزایش آگاھی در استفاده از این نوع رسانه ھا و یا پیام رسان ھا تاکید داریم.
سلطانی فر ھمچنین با اشاره به تفاھم نامه ھای ھمکاری میان خبرگزاری آنتارا با ایرنا و مھر، بر انعقاد تفاھم نامه ھای کاری و آموزشی و ایجاد خواھرخواندگی میان رسانه ھای ایران و اندونزی تاکید و از تاسیس دفتر نمایندگی رسانه ھای این کشور در ایران استقبال کرد.
زینال عابدین خبرنگار و رییس دفتر خبرگزاری آنتارا، یونانتو ھاریانجا خبرنگار ارشد تلویزیون مترو تی وی، مامان سودیامان خبرنگار روزنامه رپوبلیکا، آری ھرماوان خبرنگار روزنامه جاکارتاپست، ملانی اکاماھایانا خبرنگار روزنامه راکیات مردکا، تریاس کنکایونو معاون سردبیر روزنامه کمپاس دیلی اعضای ھیات رسانه ای کشور اندونزی بودند که برای نخستین بار به ایران آمده بودند.
تقویت روابط رسانه ای میان دو کشور، مشکلات ایجادشده برای رسانه ھای مکتوب ھمزمان با افزایش اقبال عمومی به شبکه ھای اجتماعی، عقد تفاھم نامه ھمکاری با رسانه ھای ایرانی، دعوت از روزنامه نگاران ایران برای حضور در اندونزی و برگزاری تورھای آموزشی از جمله موارد مطرح شده توسط ھیات رسانه ای اندونزیایی بود که علاوه بر طرح سوالاتی درخصوص وضعیت مطبوعات و رسانه ھا در ایران، در این دیدار عنوان شد.
ارسال به دوستان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: