khabargozarisaba.ir
شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - 2019 May 25
کد خبر: ۴۹۷۶۶
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶
گزارش‌ «صبا» از آمار فروش مجموعه تئاتر شهر و سالن سنگلج:
به‌گزارش «صبا»، سه‌ماهه سوم‌ سال 96 با اجرای 20 ‌نمایش در مجموعه تئاتر‌شهر و سه‌اثر در تماشاخانه سنگلج همراه شد.

به‌گزارش «صبا»، سه‌ماهه سوم‌ سال‌96 با اجرای 20‌نمایش در مجموعه تئاتر‌شهر و سه‌اثر در تماشاخانه سنگلج همراه شد که در میان این آثار نمایش کلنل با 19‌هزار و 201‌تماشاگر بیشترین تماشاگر فصل‌سوم سال را به‌خود اختصاص داده است.

مهمان‌داری جلال تهرانی در تئاتر شهر

در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با‌گنجایش 579 نفر، ‌نمایش «کلنل» که از 14‌مهر تا 10‌آذر روی صحنه بوده با 44‌اجرا میزبان 19201‌تماشاگر بود. برای این نمایش 2961‌بلیت مهمان صادر شده است که مبلغ گیشه آن را به 516‌میلیون و 589‌هزار تومان رسانده است.

حدود 15‌درصد از مخاطبان «کلنل» با بلیت مهمان به تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 44‌اجرای خود، 75‌درصد ظرفیت سالن اصلی را پر کند.

نمایش «دو دلقک و نصفی» به‌کارگردانی جلال تهرانی نیز که از 20‌آذرماه اجرای خود را در این سالن شروع کرده تا 8‌دی‌ماه، با 16‌اجرا میزبان 1938 تماشاگر بوده است و برای این نمایش، 1111‌بلیت مهمان ارائه شده که در گیشه مبلغ 30‌میلیون و 400هزار تومان را ‌دارد.

حدود 57‌درصد از مخاطبان «دو‌دلقک و نصفی» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 16‌اجرای ابتدایی خود، 21‌درصد ظرفیت سالن اصلی را پر کند.

استقبال 71‌درصدی مخاطبان از چهارسو

سالن چهارسو مجموعه تئاترشهر با گنجایش 122‌تماشاگر نیز در این بازه‌زمانی میزبان دو نمایش بوده است.

نمایش «هفت‌عصر، هفتم‌پاییز» به‌کارگردانی ایوب آقاخانی از 22‌شهریور تا 27‌مهرماه با 28‌اجرا 2413‌تماشاگر داشته است که از این تعداد، 842‌بلیت مهمان بوده است. گیشه این نمایش 33‌میلیون و 712‌هزار و 500تومان ثبت شده است.

حدود 35‌درصد از مخاطبان «هفت‌عصر، هفتم‌پاییز» با بلیت‌ مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 28‌اجرای خود، 71‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

اما نمایش «آکواریوم» به‌کارگردانی سیامک احصایی با 29‌نوبت اجرا میزبان 2521‌مخاطب بوده است و 582‌بلیت مهمان برای این نمایش ثبت شده و در گیشه مبلغ 46میلیون‌و950‌هزار تومان ثبت شده است.

حدود 23‌درصد از مخاطبان «آکواریوم» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 29‌اجرای خود، 71‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

فروش بیش از 50‌میلیون تومانی سالن قشقایی

سه‌نمایش پاییز امسال در سالن قشقایی مجموعه تئاتر‌شهر با ظرفیت 96‌مخاطب روی صحنه رفته‌اند.

نمایش «چه‌کسی سهراب را کشت» به‌کارگردانی شهرام کرمی از 21‌شهریور تا 28‌مهر، 28‌نوبت روی صحنه رفته و میزبان 1924‌تماشاگر بوده است. برای این نمایش 526‌بلیت مهمان صادر شده و گیشه آن 27‌میلیون‌و435هزار تومان اعلام شده است.

حدود 27‌درصد از مخاطبان «چه‌کسی سهراب را کشت» با بلیت مهمان به تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 28‌اجرای خود، 72‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «بوی خواب» به‌کارگردانی سهراب سلیمی نیز که از 7‌آبان تا 10‌آذر‌ماه 23‌نوبت روی صحنه رفته 1319‌تماشاگر داشته که از این تعداد، 472‌بلیت مهمان ثبت شده است. این نمایش در‌مجموع و مبلغ 17میلیون‌و165هزار تومان در گیشه به‌خود اختصاص داده است.

حدود 36‌درصد از مخاطبان «بوی خواب» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 23‌اجرای خود، 60‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «عروسی» به‌کارگردانی وحید اخوان نیز که از 12‌ تا 27‌آذر‌ماه 14‌اجرا انجام داده میزبان 897‌تماشاگر بوده است و 253‌بلیت مهمان ارائه شده که گیشه آن را به 14میلیون‌و765هزار تومان رسانده است.

حدود 28‌درصد از مخاطبان «عروسی» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 14‌اجرای خود، 66‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش رسول کاهانی پرمخاطب‌ترین اثر تالار سایه

تالار سایه مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت 72‌نفر طی‌ماه‌های پاییز میزبان پنج نمایش بوده است.

نمایش «شب شرقی» به کارگردانی ناصح کامکاری در 25‌اجرا از 20‌شهریور تا 21‌مهر؛ 807‌تماشاگر داشته است که 422‌بلیت مهمان ثبت شده است. گیشه این نمایش هفت‌میلیون‌و336هزار تومان ثبت شده است.

حدود 52‌درصد از مخاطبان «شب شرقی» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 25‌اجرای خود، 45‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «پرواز‌745» به‌کارگردانی مرجان پورغلامحسین نیز در همین سالن طی 23‌اجرا از 24‌مهر تا 24‌آبان؛ با‌احتساب 386‌بلیت مهمان میزبان 891‌تماشاگر بوده است و مبلغ هشت‌میلیون‌و796هزارتومان در گیشه به‌دست آورده است.

حدود 43‌درصد از مخاطبان «پرواز 745» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 23‌اجرای خود، 54‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «نذار این خواب تعبیر بشه» به‌کارگردانی مهدی نصیری نیز با 22‌اجرا از 25‌مهر تا 24‌آبان؛ میزبان 961‌تماشاگر بوده است که 546‌بلیت مهمان برای نمایش ثبت شده است. این اثر در گیشه مبلغ هفت‌میلیون‌و202هزار تومان درآمد داشته است.

حدود 57‌درصد از مخاطبان «نذار این خواب تعبیر بشه» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 22‌اجرای خود، 61‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

«فرق ا وسط» عنوان نمایشی با کارگردانی رسول کاهانی بود که از‌ یکم تا 24‌آذر‌ماه روی صحنه رفت. این نمایش طی 20‌اجرا میزبان‌1349 تماشاگر بود و 298‌بلیت مهمان ارائه شده که مبلغ گیشه 18میلیون‌و528هزار تومان شده است.

حدود 22‌درصد از مخاطبان «فرق ا وسط» با بلیت مهمان به تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 20‌اجرای خود، 94‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «آبجی» به‌کارگردانی مهدی شاه‌پیری نیز که از 2‌تا 24‌آذر‌ماه در سالن سایه روی صحنه رفته میزبان 1240 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 374‌بلیت مهمان ارائه شده و مبلغ 15میلیون‌و962هزارتومان در گیشه داشته است.

حدود 30‌درصد از مخاطبان «آبجی» با بلیت مهمان به‌‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 19‌اجرای خود، 91‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

استقبال بیش از 100درصدی از سه‌نمایش پلاتو اجرا

پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر با‌گنجایش 26‌تماشاگر نیز در این بازه‌زمانی میزبان هفت‌نمایش بوده است.

نمایش «قندخون» به‌کارگردانی لیلی عاج از 23‌شهریور تا 5‌مهر‌ماه‌96، 12‌نوبت اجرا شده و میزبان 429‌تماشاگر بوده است. برای این نمایش 120‌بلیت مهمان عرضه شده و رقم فروش آن چهارمیلیون‌و700هزارتومان ثبت شده است.

حدود 27‌درصد از مخاطبان «قندخون» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 12‌اجرای خود، 137‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «تور عروسی مامان» به‌کارگردانی مریم منصوری نیز از 12‌تا 21‌مهر 10‌نوبت اجرا شده و میزبان 256‌تماشاگر بوده است. برای این نمایش 81‌بلیت مهمان ارائه شده که در گیشه مبلغ دومیلیون‌و505هزارتومان برایش به‌همراه داشته است.

حدود 32‌درصد از مخاطبان «تور عروسی مامان» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 10‌اجرای خود، 98‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «راهمرد» به‌کارگردانی حامد هوشیاری نیز از 25‌مهر تا 5‌آبان 15‌نوبت روی صحنه رفته که با ‌108‌بلیت مهمان، 175‌تماشاگر را به‌خود اختصاص داده است. گیشه این نمایش 830هزارتومان ثبت شده است.

حدود 61‌درصد از مخاطبان «راهمرد» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 15‌اجرای خود، 45‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «آن سه‌نفر» به‌کارگردانی شهاب راحله از 7‌تا‌16‌آبان 14‌نوبت روی صحنه رفته که در مجموع 190‌تماشاگر داشته است. برای این نمایش 139‌بلیت مهمان ارائه شده است. مبلغ 700تومان در گیشه برایش ثبت شده است.

حدود 73‌درصد از مخاطبان «آن سه‌نفر» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 14‌اجرای خود، 52‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «اصفهان شهر بچه‌های لهستان» به‌کارگردانی رکسانا مهرافزون نیز که از 6‌تا‌12‌آذر‌ماه هفت‌نوبت اجرا شده است میزبان 499‌تماشاگر بوده و برای این نمایش 192‌بلیت مهمان ارائه شده است. در گیشه مبلغ چهارمیلیون‌و590هزارتومان برایش ثبت شده است.

حدود 38 درصد از مخاطبان «اصفهان شهر بچه‌های لهستان» با بلیت مهمان به تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در هفت اجرای خود، 274‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «خط بریل» به‌کارگردانی مهدی شیخوند نیز از 14‌تا 24‌آذر‌ماه 10‌نوبت در پلاتو اجرا روی صحنه رفته است. مجموع تماشاگران آن 118‌تن و 58‌بلیت مهمان برای این نمایش ثبت شده است. مبلغ گیشه این نمایش 890هزارتومان ثبت شده است.

حدود 49‌درصد از مخاطبان «خط بریل» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در 10‌اجرای خود، 45‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «بهار پانتومیم» به‌کارگردانی ساسان قجر نیز که از 26‌آذر تا اول‌دی‌ماه شش نوبت اجرا شده میزبان 177‌تماشاگر بوده است. برای این نمایش 61‌بلیت مهمان صادر شده و در گیشه مبلغ یک‌میلیون‌و585‌هزارتومان برایش ثبت شده است.

حدود 34‌درصد از مخاطبان «بهارپانتومیم» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در شش‌اجرای خود، 113‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

کافه تالار چهارسو نیز از اول تا 24‌آذر‌ماه شاهد اجرای نمایش «ما تا ابد در قطب می‌مانیم» به‌کارگردانی رحیم نوروزی بود. این نمایش با 20‌نوبت اجرا میزبان 556‌تماشاگر بود. برای این نمایش 154‌بلیت مهمان عرضه شده و مبلغ گیشه آن پنج‌میلیون‌و940‌هزارتومان ثبت شده است.

حدود 27‌درصد از مخاطبان «ما تا ابد در قطب می‌مانیم» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند.

«اون دیگه اینجا زندگی نمی‌کنه» پرفروش‌ترین نمایش پاییزی سنگلج

تماشاخانه سنگلج در سه‌ماه مهر، آبان و آذر میزبان سه‌نمایش «پایان بازی»، «اون دیگه اینجا زندگی نمی‌کنه» و «شال و انگشتر» بود.

نمایش «پایان بازی» به‌کارگردانی افشین زمانی از 19‌شهریور تا 21‌مهر‌ماه روی صحنه بوده و در این‌مدت 860‌تماشاگر از آن دیدن کرده‌اند. برای این نمایش 353‌بلیت مهمان ارائه شده که در‌مجموع مبلغ نه‌میلیون‌و375هزار تومان در گیشه به‌نام این نمایش ثبت شده است.

حدود 41‌درصد از مخاطبان «پایان بازی» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند.

نمایش «اون دیگه اینجا زندگی نمی‌کنه» به‌کارگردانی پیام عزیزی نمایش دیگری است که از 30‌مهر تا 30‌آبان‌ماه در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته است. این نمایش را 1904‌تن دیده‌اند و 1027‌بلیت مهمان برای این نمایش صادر شده. مبلغ گیشه آن؛ 26میلیون‌وهفتصدهزار تومان ثبت شده است.

حدود 53‌درصد از مخاطبان «اون دیگه اینجا زندگی نمی‌کنه» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند.

نمایش «شال و انگشتر» به‌کارگردانی عبدالرضا اکبری نیز که از اول تا 27‌آذر‌ماه در این تماشاخانه روی صحنه بوده 2767‌تماشاگر را به این سالن آورده است. برای این نمایش 1307‌بلیت مهمان ارائه شده که در‌مجموع گیشه آن 24میلیون‌و730هزارتومان بوده است.

حدود 47‌درصد از مخاطبان «شال و انگشتر» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند.

ارسال به دوستان
برچسب ها: تئاتر ، سنگلج ، صبا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: