khabargozarisaba.ir
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - 2018 December 14
کد خبر: ۲۸۲۱۱
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۹
سعيد توکليان:

در ايام برگزاري جشنواره فيلم کوتاه تهران نشستهاي مختلفي درحوزههاي تخصصي فيلم کوتاه برگزارشد. زيباييشناسي صدا، ساختار فيلم کوتاه، موسيقي فيلم، تيتراژ در فيلم، کارگاه فيلمنامهنويسي و سينماي من از جمله اين نشستهاي تخصصي است که عامل مهمي در شناسايي فيلم کوتاه و دستاوردهاي آن است. سعيد توکليان؛ معاون فرهنگي و آموزش انجمن سينماي جوانان ايران، مسئوليت برگزاري اين نشستها را برعهده داشت. توکليان معتقد است فيلمسازان فيلم کوتاه بايد در جايگاه خودشان باقي بمانند اما لازم است شرايط و امکانات بهصورت حرفهاي براي آنها فراهم شود تا اين بخش چرخه اقتصادي خوبي پيدا کند. با او درباره نشستها، وضعيت فيلم کوتاه داستاني و انيميشن و چرخه اقتصادي اين سينما گفتوگو کرديم که در ادامه ميآيد.

شما مسئوليت نشستهاي سيوسومين جشنواره بينالمللي فيلم کوتاه تهران را برعهده داشتيد. درباره اين نشستها و مهمانهاي جشنواره توضيح دهيد؟

براي تشويق و آشناشدن فيلمسازان جوان نسبت به سينماگراني که تجربه فيلمسازي زيادي دارند و سرشناس هستند نشستهايي را در زمان برگزاري جشنواره فيلم کوتاه تهران برگزار کرديم. ابراهيم حاتميکيا، احمدرضا درويش، محمدعلي حسيننژاد، مهدي کرم‌‌پور، نازنين مفخم از جمله افرادي هستند که در نشست «سينما و يک نگاه» در ايام جشنواره تجربياتشان را با فيلمسازان جوان درميان گذاشتهاند. ما کارگاه فيلمنامهنويسي را در دو نيم روز و با حضور فرهاد توحيدي در ايام برگزاري جشنواره برگزار کرديم. در کنار آن نشستهاي تخصصي ديگري داشتيم که در جشنوارههاي ديگر مغفول مانده است. بهعنوان مثال نشست موسيقي فيلم با حضور کريستف رضاعي و امير بکان برگزار شد. همچنين نشست زيباييشناسي صدا با حضور بهروز شهامت؛ از بزرگان صداگذاري سينماي کشور و امير سحرخيز برگزار شد.

درباره زيباييشناسي صدا توضيح دهيد. مگر صدا از تصوير جداست که به صدا بهطور مجزا پرداختهايد؟ اين زيباييشناسي چه ويژگي‌‌هايي دارد و چرا از بهروز شهامت براي ارائه دعوت کرديد؟

بهروز شهامت در چند سال گذشته بهطور متمرکز روي ترکيب صداوصداگذاري در فيلمهاي انيمشين کار کرده است. خلاقيت در صداگذاري انيميشن و فيلم کوتاه در انتقال جوهره محتوايي و فضاسازي اهميت بسيار زيادي دارد زيرا در آستانه يک خلاقيت هنري متفاوت است. درحالي که در فيلم زنده در بسياري موارد با صدابرداري و افکت همراه هستيم. بهقول يکي از استادان پيشکسوت سينما چشيدني و لمسکردني نيست، سينما به گوش ارتباط دارد و چشم؛ يعني صدا و تصوير. اگر اين دو عنصر بههر دليلي با اختلال مواجه باشد معنا را از دست ميدهيم.

اصلا زيباييشناسي مربوط به چه نکاتي است؟

صدا يکي از عوامل مهم ساختار فيلم است. صدا از نظر من از سکوت آغاز ميشود که بهخودي خود ارزش صدا دارد تا صدابرداري، موسيقي و آمبيانس اما چيدمان آنها کنار هم نبايد ذهن مخاطب را پراکنده است به اعتقاد من آسيبشناسي هيچ فيلمي نميتواند از کنار صدا به سادگي بگذرد.

فيلم کوتاه بهطور معمول به فيلمنامه توجه جدي ندارد و حرفه فيلمنامهنويسي در آن بهصورت جدي پيگيري نميشود. به اين دليل که اغلب کارگردانها خودشان فيلمنامهنويس آثار سينمايي خودشان هستند. آيا هدف شما از اين کارگاه آموزش فيلمسازي بود؟

آموزش فيلمنامهنويسي بايد از جاي ديگري شروع شود. فيلمنامهنويس بايد با ادبيات، قصه، متل، مثل، اوسنه، اسطوره، روايت و حکايت آشنا باشد. دانشجوي فيلمنامهنويسي نميتواند بدون آگاهي از اين مجموعه ادبي فاخر و کلاسيک، يک معناي شدني، ديدني و ماندني را به مخاطب انتقال دهد. ما انتخاب متقاضيان با پيشينه ادبي مناسب را به فرهاد توحيدي واگذار کرديم. وي پس از انتخاب سي طرح مناسب از بين طرحهاي ارسالي، کارگاه را تشکيل داد.

مشکلات بهروزرساني تجهيزات و زيباييشناسي فيلم کوتاه همواره به کيفيت فيلم کوتاه آسيب رسانده است. بهنظر شما مشکلات اين حوزه کدامند؟

در زمينه تجهيزات و زيباييشناسي فيلم کوتاه هنوز فعاليتهاي جدي و مناسبي نداشتهايم. در بخشهاي مختلف کتابها و جزوات مختلفي داريم که درباره آنها صحبت شده است اما زماني که نوبت به ساختن فيلم ميرسد بخشهايي از آنها مغفول ميمانند. اين آثار يا بهلحاظ تجهيزاتي به کمال خودشان به لحاظ زيباييشناسي و نوع نگاه نميرسند. تلاشهاي زيادي براي براي مجهزکردن دفاتر انجمن شده است و بهزودي از آنها بهرهمند خواهيم شد.

برگرديم به تخصص شما در حوزه انيميشن. رابطه اين صنف با ساير اصناف خانه سينما به چه ترتيبي است؟

تخصص داشتن در زير مجموعههاي متعدد آموزش فيلمسازي اهميت بسيار زيادي دارد. خانه سينما داراي 32 صنف دارد و تنها يکي از آنها صنف انيميشن است. انيميشن، فيلمنامه، طراحي شخصيت، دکور، صدا، تدوين، عروسک، کامپيوتر و هرکدام از آنها داراي بخشهاي منحصر به خودش است. بنابراين من خانه سينما را يک طرف قرار ميدهم و انجمن و صنف انيميشن را يک طرف ديگر. صنف انيميشن خودش يک خانه سينما است. فيلمسازان انيمشن ما خدمات بسياري به بدنه سينما ميدهند.

اما متاسفانه استعدادهاي انيميشن و فيلم کوتاه پس از مدتي جذب سينماي بلند ميشوند. چرا اين مهاجرت اتفاق ميافتد؟

بسياري از تصميماتي که در سينماي ما بهوجود ميآيد اتفاقي است و با شناخت و آگاهي قبلي نيست. براي مثال ممکن است فيلمي مجوز ساخت بگيرد و... در بعضي اوقات اين اتفاق سليقهاي است. من تلاش دارم انيميشن، فيلم کوتاه، مستند، تجربي و انيميشن را در حوزه کوتاه و بلند بهعنوان يک رسانه ببينم که براي مجموعه فرهنگ کار ميکند. اي کاش آرزو نکنيم که فيلمساز کوتاه به سينماي اکران و بلند ورود پيدا کند بلکه آرزو کنيم آنها در جايگاه خودشان باقي بمانند و در همان جايگاه کارآمد و موثر باشند.

به نظر شما مشکلات اقتصادي تا چه اندازه باعث شده است که اين حوزهها از حرفهاي بودن دور بمانند؟

ما خيلي راجع به انتقال فرهنگ و آموزش در سينما صحبت ميکنيم ولي کمتر کاري در اين حوزه کردهايم. بايد توجه داشته باشيم که اين مجموعهها در کنار هم رشد ميکنند. جايگاه سينماي کوتاه و بلند در سينماي ما به توجه بيشتري نياز دارد.

درآمدزايي در حوزه سينماي کوتاه با مشکلات عديدهاي مواجه است. اين مشکل اقتصادي در دنيا چه شکل و شمايلي دارد؟

در آمدزايي و گيشه در همه جاي با مشکلاتي مواجه است. همه کشورهاي دنيا در سينهکلوبها و در نمايشهاي خصوصي خودشان بخشهايي را به فيلم کوتاه اختصاص ميدهند که طرفداران پرو پا قرص دارد. بهعنوان مثال انگلستان سه نوع سينما دارد. اودئون، مکا و abc. در سالن اصلي هميشه همراه با فيلم اصلي يک فيلم کوتاه نمايش داده ميشود. اين فيلم کوتاه از نظر موضوعي نسبتي با فيلم اصلي دارد و در واقع فيلم بلند را حمايت ميکند. بدين وسيله تماشاگران سينما با فيلم کوتاه آشنا ميشوند ولي ما به دلايل مختلف و از همه مهمتر به دلايل اقتصادي اين امکان را در اختيار نداريم.

ارسال به دوستان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: