به گزارش خبرگزاری صبا،‌ کارگاه های تخصصی «روش های ساده برای کارگردانی» و «مبانی اولیه فیلمنامه داستانگو» به ترتیب توسط شهرام مکری و فرهاد توحیدی برگزار خواهد شد.

کارگاه «روش های ساده برای کارگردانی» در سالن شماره ۵ از ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه و کارگاه «مبانی اولیه فیلمنامه داستانگو» از ساعت ۱۰ در سالن شماره ۴ پردیس سینمایی چارسو به عنوان کاخ جشنواره برگزار می شود.

کارگاه های تخصصی فیلمسازی در قالب اولین جشنواره فیلم «سلامت» در روزهای آتی این رویداد فرهنگی و هنری مرتبط با حوزه سلامت در جریان خواهد بود.

جشنواره فیلم «سلامت» یکم تا پنجم شهریور ماه در پردیس های سینمایی چارسو و رازی به دبیری ابراهیم داروغه زاده و به همت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور برگزار می‌شود.