اولین تریلر لایو‌اکشن جدید دیزنی به اسم«The Nutcracker and The Four Realms»

اولین تریلر لایو‌اکشن جدید دیزنی به اسم«The Nutcracker and The Four Realms»

با حضور ستارگانی چون مورگان فریمن ،کایرا نایتلی،هلن میرن