هنرمندان از شهید حججی می گویند

هنرمندان از شهید حججی می گویند

فرهاد قائميان:همه ما مي دانيم كه جاي پاي سيد الشهدا پا گذاشته اي
هنرمندان از شهید حججی می گویند

هنرمندان از شهید حججی می گویند

متين سادات ستوده: سرزمين من جايي است كه در دل خاكش هزاران محسن حججي سال هاست كه خوابيدن، تا مردم شان در آسايش زندگی كنند.
هنرمندان از شهید حججی می گویند

هنرمندان از شهید حججی می گویند

مهران رجبی: اين خاك با عبور پيكر بی سر تو عطر آگين خواهد شد
هنرمندان از شهید حججی می گویند

هنرمندان از شهید حججی می گویند

جعفر دهقان: جوان های اين مرز و بوم به جهانيان نشان دادند كه شاگرد مكتب سرورمان، امام حسين(ع) هستند