تیزر برنامه «کیوسک» با موضوع بررسی اقتصاد سینمای ایران

تیزر برنامه «کیوسک» با موضوع بررسی اقتصاد سینمای ایران

برنامه «کیوسک» امشب (28 مهر) با موضوع بررسی اقتصاد سینمای ایران و ورود پول های مشکوک، میزبان سیدغلامرضا موسوی و منصور لشگری قوچانی است.