تیزر برنامه نوروزی «وقتشه» با اجرای کامران تفتی

تیزر برنامه نوروزی «وقتشه» با اجرای کامران تفتی

مجموعه وقتشه در ایام نوروز هر شب ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش خواهد شد