نخستین جشن نوروزی خانه تئاتر

نخستین جشن نوروزی خانه تئاتر

نخستین جشن نوروزی خانه تئاتر روز دوشنبه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.